Предоставяни услуги

Плащане с банкова карта чрез виртуален ПОС

Плащане с карта може да се осъществи със следните карти: БОРИКА, Visa и MasterCard.

БОРИКА, Visa и MasterCard

БОРИКА, Visa и MasterCard

Плащането може да се осъществи, само ако картата отговаря на следните условия:

Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.

Моля, проверете също така дали вашата карта е отворена от вашия издател за транзакции в интернет.

За осъществяване на плащането е необходимо е да бъдат попълнени следните данни картата – номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя.

Данните на   картата за осъществяване на плащане с виртуален ПОС  се въвеждат в сайта на Райфайзен банк. Като търговец, ДФК Звездичка няма достъп до тези данни.

За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации – Verified by VISA и MasterCard SecureCode.

В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.

Транзакцията е успешна, ако има успешна автентикация на клиента (ако е регистриран в схемите за автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode) и получена авторизация. При успешна транзакция на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

Удържането на парите при плащане с карта се извършва в рамките на работния ден.

Транзакционната валута при плащане с карта е български лев (лв).

Членски внос за тренировки по футбол

I. За групи селекции - 3 пъти седмично:
  • Тренировки за пълен месец - 50 лв. членски внос.
  • Тренировки за половин месец – 30лв. членски внос.
II.За подготвителни групи – 2 пъти седмично:
  • Тренировки за пълен месец -30лв. членски внос.
  • Тренировки за половин месец – 15лв. членски внос .
При плащане се посочва: периода, за който се отнася направеното плащане, имената на детето за което е платено, както и треньора при който се провеждат тренировките.
ПЛАЩАНЕ С БАНКОВА КАРТА с ВИРТУАЛЕН ПОС