Ръководство

Ръководство

Анатоли Нанков, Почетен президент на ДФК Звездичка
Петър Алексиев, Председател на ДФК Звездичка
Христо Алексиев, Зам.-председател на ДФК Звездичка
Александър Алексиев, Зам.-председател на ДФК Звездичка
Стефан Павлов, Зам.-председател на ДФК Звездичка
Кеворк Дадурян, Зам.-председател на ДФК Звездичка
Степан Дадурян, Член на Съвета на Директорите на ДФК Звездичка
Румяна Алексиева, Член на Съвета на Директорите на ДФК Звездичка
Людмил Митов, Член на Съвета на Директорите на ДФК Звездичка
Иван Митов, Член на Съвета на Директорите на ДФК Звездичка
Киро Русев, Член на Съвета на Директорите на ДФК Звездичка
Венцислав Мусабашев, Член на Съвета на Директорите на ДФК Звездичка
Георги Базотев, Член на Съвета на Директорите на ДФК Звездичка